ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Виконавця:
2.1.1. надавати Замовнику Послуги, передбачені цим Договором і замовленням Послуги, яке Замовник зробив через сайт;
2.1.2. дотримуватися принципів об'єктивності, повноти та точності інформації, законності її одержання, використання, поширення та зберігання;
2.1.3. у випадку залучення третіх осіб до надання Послуг, передбачених цим Договором, Виконавець залишається відповідальним перед Замовником за якість та своєчасність надання Послуг;
2.1.4. не розголошувати, не поширювати та не використовувати у комерційних цілях особисту інформацію та/або персональні дані Замовника, які стали відомі під час надання Послуг.

2.2. Обов'язки Замовника:
2.2.1. У разі оплати на розрахунковий рахунок підписувати та повертати Виконавцю Акт прийому-передачі наданих Послуг;
2.2.2. своєчасно оплачувати надані Виконавцем Послуги в порядку та на умовах, визначених Договором;
2.2.3. погоджуючись з умовами надання Послуг і цим Договором Замовник одночасно надає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою належного виконання зобов'язань за Договором.